Latona introduceert NTS trainings- en implementatieprogramma

Latona introduceert NTS trainings- en implementatieprogramma

Latona Organisatie & Opleidingsadvies introduceert trainings- en implementatieprogramma Nederlandse Triage Standaard (NTS).

Op 1 juli 2011 eindigde het project Nederlandse Triage Standaard (NTS). Vanaf dat moment wordt de NTS landelijk uitgerold over de acute zorg en is de NTS de triagestandaard in de keten van acute zorg (ambulance-, huisartsen- en ziekensector). De komst van de NTS verlangt een andere werkwijze van zowel de ketenpartners in de acute zorg alsook de professionals die de NTS gaan gebruiken.

Pieter Jochems, oprichter van Latona Organisatie & Opleidingsadvies, was een van de projectleiders van de NTS en legde zich daarbij vooral toe op de trainingen en invoering van de NTS. Dankzij deze ervaringen en zijn achtergrond (vakkennis van de acute zorg en onderwijs) brengt Latona Organisatie & Opleidingsadvies een trainings- en implementatieprogramma NTS op de markt, in het bijzonder gericht op de huisartsenposten en spoedeisende hulp afdelingen van ziekenhuizen. Beide programma’s zijn veelvuldig getest tijdens de pilotfase van de NTS.

Het trainingsprogramma is gericht op de toepassing van de principes uit de NTS, welke op onderdelen fundamenteel anders zijn dan de huidig gangbare triagesystemen. De trainingen zijn zeer praktisch ingericht (principe van herkenbaarheid) en gericht op de toepassing van de NTS (principe van toepasbaarheid).

In samenwerking met ICT-applicatieleveranciers wordt eventueel het gebruik van de NTS in een digitale omgeving ingetraind. De training kan ook gericht zijn op het gebruik van de NHG-Triagewijzer, waarin de NTS is opgenomen.

Het implementatieprogramma omvat alle stappen die nodig zijn om de NTS zorgvuldig in te voeren in de werkprocessen van de huisartsenpost en/of de spoedeisende hulp afdeling. Een projectplan implementatie NTS is beschikbaar (Download: Projectplan invoering systematische triage volgens de NTS) voor die organisaties die de NTS gaan invoeren.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Site door WebZenz.