Presentatie op ROC Mondriaan verzorgd door Latona

Presentatie op ROC Mondriaan verzorgd door Latona

Onderwerp: Van NHG-TelefoonWijzer naar NHG-TriageWijzer

Telefonische triage is een belangrijk, maar ook een risicovol onderdeel van de hulpverlening in de huisartsenzorg. Een onjuiste inschatting kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de hulpvrager alsook hulpverlener.

Waar het bij het overgrote deel van hulpvragen in de huisartsenzorg gaat om onschuldige medische problemen, komt het er bij een relatief kleine groep werkelijk op aan. Deze categorie moet scherp worden herkend. Dit blijkt nog lastiger in situaties waarin alarmerende klachten van (bescheiden) bellers verdwijnen in de grote groep minder urgente maar bezorgde en aandringende bellers.

Met het oog op bovengenoemde en gelet op diverse ontwikkelingen in de zorg heeft het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) haar alom bekende NHG-TelefoonWijzer geactualiseerd en in een ander jasje gestoken. De nieuwe NHG-TriageWijzer is aan de hand van ervaring en voortschrijdende inzichten een herziening van de NHG-TelefoonWijzer.
De inhoud is van de NHG-TriageWijzer is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard (NTS), de triagestandaard in de keten van acute zorg.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) accepteerde al in oktober 2010 de NTS als dé geldende standaard voor triage in de huisartsengeneeskundige zorg. In de NHG-TriageWijzer is de inhoud, zoals ingangsklachten, urgentiecategorieën en triagecriteria volledig gelijk aan de NTS. De opmaak vertoont een grote gelijkenis met de NHG-TelefoonWijzer. Toch zijn er zoals bij elk vernieuwd product, tussen NHG-TelefoonWijzer en NHG-TriageWijzer duidelijke verschillen. Deze verschillen betreffen het denken in toestandsbeelden en urgenties, (het aantal) ingangsklachten, triagecritera, uitkomsten en adviezen. Ook op de medische achtergrondinformatie en steunvragen zijn de nodige aanpassingen gedaan. 

Het ROC Mondriaan organiseert in samenwerking met het bureau Latona Organisatie- & Opleidingsadvies twee middagen waarop gebruikers van de NHG-TriageWijzer worden geïnformeerd over de wijzigingen in de NHG-TriageWijzer, als ook de werkwijze. Deze middagen zijn vooral bedoeld voor die doktersassistent die dagelijks werkt met de NHG-TriageWijzer en op de hoogte dient te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied, als ook voor  docenten.

Deze middagen worden georganiseerd op de Houtrustweg nr. 2  2566 HA  Den Haag.

26 januari 2012 van 16.00 tot 18.00 uur

15 februari 2012 van 14.00 uur tot 16.00 uur

We bieden u graag de mogelijkheid hierbij aan wezig te zijn zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Indien u aanwezig wilt zijn kunt u dit voor 11 januari 2012 kenbaar maken via de mail aan
Anoushka Boers a.boers@rocmondriaan.nl.

, ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Site door WebZenz.