Project Triage Plus

Project Triage Plus

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) beschrijft zelfzorgadviezen in de laagste urgentiecategorie (U5) en overbruggingsadviezen in de hogere urgenties bij telefonische triage (U0 t/m U4). De Redactieraad van de NTS wil voor de volgende versie van de NTS (versie 5) onderzoeken of het mogelijk is ook adviezen op te stellen voor fysieke triage: opstellen van een leidraad voor een advies voor aanvullend onderzoek gekoppeld aan de uitkomst van de triage volgens de NTS. D.w.z. op basis van urgentie en zorgprobleem (ingangsklacht), in afwachting van het contact met de arts.
Door deze ‘Triage Plus’ kan de wachttijd, die volgt uit de urgentiecategorie, beter benut worden.

Een tweede ambitie van de Redactieraad NTS is om de vervolgfunctie Fast Track (FT) meer inhoud te geven. Er is in Nederland hierover nog weinig consensus en eenduidigheid. FT is een van de zes vervolgfuncties in de NTS. Het opstellen van een leidraad voor de zogenoemde FT protocollen is een verbijzondering van de Triage Plus en behelst een richtlijn voor diagnostiek en behandeling van specifieke gezondheidsproblemen.

Doel
Opstellen van adviezen van aanvullend onderzoek bij fysieke triage in afwachting van de eerste beoordeling van de arts en gebaseerd op de uitkomsten van de NTS. Op termijn zou dit kunnen voorsorteren voor zorgpaden.

Werkwijze

  1. minipilot met 4 ingangsklachten in de eigen omgeving bij enkele ervaren triagisten
  2. uitkomsten bespreken in een daartoe opgerichte werkgroep en zo nodig aanpassen
  3. uitbreiden naar enkele andere SEH’s en HAP’s voor alle ingangsklachten NTS
  4. resultaat bespreken in expert conferentie
  5. nieuwe versie ‘common practice van best practises’ voorleggen wetenschappelijke verenigingen

Binnenkort meer nieuws.

Eén reactie op Project Triage Plus

  1. jose muskens 17 augustus 2011 op 10:56 #

    Site Latona has grown up, chapeau!

Geef een reactie

Site door WebZenz.