Specifieke patiëntengroepen

Uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een categorie hulpvragers is, met name tijdens de telefonische triage, waarbij de triage extra risicovol is. Denk maar aan de beller die zich presenteert met buikkramp, maar die later een gebarsten buikaneurysma heeft.

Specifiek gericht op de patiëntengroep met een verhoogd gezondheidsrisico zijn trainingsprogramma’s ontwikkeld, waarbij met behulp van extra instrumenten de triagist wordt geleerd het triageproces bij deze categorie van patiënten te doorlopen. Centraal tijdens deze trainingen staan de toepassing van de methodiek en de triagecriteria uit de Nederlandse Triage Standaard (NTS).
Ook de vanuit de literatuur en ervaring bekende valkuilen komen bij deze patiëntengroepen ruim aan bod.

Programma’s zijn beschikbaar voor:

  • ABCD-trainingen, ter ondersteuning van het denken in urgenties en toestandsbeelden
  • Triage & kinderen
  • Triage & hoofd(pijn)klachten/bewustzijnsstoornissen
  • Triage & thoracale klachten
  • Triage & buikklachten
  • Triage & kleine traumatologie
  • Herkennen van kindermishandeling

Doelgroep: triagisten op de huisartsenposten

Groepsgrootte: 10 – 12 deelnemers per groep

Duur: een dagdeel per specifieke patiëntengroep

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Regeling behandeling bezwaren studenten

Site door WebZenz.