Telefonische Triage

De telefonische triage is het meest hachelijke onderdeel van de hulpverlening in de huisartsenzorg, zo is de opvatting onder vele experts. Een verkeerde inschatting kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de hulpvrager alsook de hulpverlener.

Waar het bij het overgrote deel van hulpvragen in de huisartsenzorg gaat om onschuldige medische problemen, komt het er bij een relatief kleine groep werkelijk op aan. Deze categorie moet scherp worden herkend.

Dit blijkt nog lastiger in situaties waarin alarmerende klachten van (bescheiden) bellers verdwijnen in de grote groep minder urgente maar bezorgde en aandringende bellers.

Door middel van een bepaalde gesprekstechniek en methodiek van telefonische triage leert u effectief te communiceren en de medische urgentie van een hulpvraag te bepalen volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Telefonische triage wordt zo een veilige en effectieve methode om de hulpvrager zijn urgentie te bepalen.

De trainingen kunnen worden verzorgd met gebruikmaking van de NHG-Triagewijzer en/of een NTS-applicatie in het call management systeem zoals dat in uw organisatie wordt gebruikt. De organisatie van deze trainingen is in handen van de NHG, de uitvoering van deze trainingen ligt in handen van Latona Organisatie- & Opleidingsadvies.

Groepsgrootte: 10 – 12 deelnemers

Doelgroep: doktersassistenten in de dagpraktijk en triagisten op de huisartsenpost

Duur: 3 dagdelen, het programma wordt op maat aangeboden voor de doelgroep

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Regeling behandeling bezwaren studenten

Site door WebZenz.