Accreditatie

Het vakgebied van de triagist is enorm in beweging. Bij professionalisering van beroepsgroepen behoren een aantal kwaliteitsinstrumenten, een daarvan is een systeem van accreditatie. Triagisten op de huisartsenpost moeten beschikken over het diploma Triagist. Dit diploma is op initiatief van de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) ontwikkeld; gediplomeerde triagisten worden na het behalen van het diploma automatisch ingeschreven in het triagistenregister.

Het triagistenregister is ondergebracht bij Calibris Contract. De inschrijving in het triagistenregister moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Om opnieuw in dit register te kunnen worden ingeschreven moet de triagist voldoen aan de eisen van voldoende praktijkervaring, scholing en ook een positieve beoordeling van de werkgever. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de VHN.

Voor herregistratie in het triagistenregister is 50 uur geaccrediteerde scholing vereist in 5 jaar. Los daarvan is in de CAO Huisartsenzorg geregeld dat elke doktersassistent en triagist verplicht is 20 uur per jaar scholing te volgen. De werkgever is verplicht daar tijd voor ter beschikking te stellen en de kosten op zich te nemen.

Alle op dit moment door Latona Organisatie & Opleidingsadvies aangeboden trainingen zijn geaccrediteerd en passen daarmee in het op de huisartsenposten en ook -dagpraktijken gevoerde scholingsbeleid in het kader van de herregistratie. Het gaat hierbij om trainingen zoals:

 • Fysieke en telefonische Triage volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS),
 • Denken in urgenties en toestandsbeelden,
 • Specifieke thema’s rondom risicogroep patiënten, zoals
  • de patiënt met hoofdpijn klachten,
  • thoracale klachten,
  • buikklachten
  • en klachten als gevolg van een trauma.
 • Ook het herkennen van kindermishandeling behoort tot deze categorie van scholing.

Wilt u meer weten hierover, neem dan gerust contact op.

Site door WebZenz.