Accreditatiepunten

Alle door Latona Organisatie- & Opleidinsgadvies aangeboden onderwijsprogramma’s zijn geaccrediteerd door de Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten (CADD) van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) of de accreditatiecommissie van de Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN ) of het College voor Accreditatie Huisartsen CvAH). Onderstaand het overzicht van geaccrediteerde programma’s.

Naam training Geaccrediteerd door Aantal accreditatiepunten
Fysieke triage volgens NTS
en applicatie voor de HAP
 CADD van de NVDA 7
Fysieke triage volgens MTS
voor de SEH
V&VN 6
Telefonische triage volgens NTS
en applicatie voor de HAP
CADD van de NVDA 7
Denken in urgenties en toestandsbeelden CADD van de NVDA 5
Telefonische triage voor de dagpraktijk CADD van de NVDA 9
Denken in urgenties en toestandsbeelden CvAH Huisartsen 2

Site door WebZenz.