nts-cover2

Applicatietrainingen NTS met open inschrijving

Vanaf komend najaar verzorgt Latona Organisatie- & Opleidinsgadvies regelmatig applicatietrainingen, verspreid over het land. De reden hiertoe is tweeërlei.

Triagisten die in het verleden zijn getraind in de NTS-applicatie worden geconfronteerd met nieuwere versies van deze applicatie en ook wordt geconstateerd, zo blijkt uit observatieonderzoek, dat na verloop van tijd niet alle functionaliteiten uit de NTS-applicatie nog optimaal worden gebruikt.

Daarnaast hebben triagisten, die als beginnend beroepsbeoefenaar instromen op de huisartsenpost, behoefte aan de applicatietraining. Het beheersen van de applicatie verhoogt immers de inzetbaarheid van de triagist.

Er zijn momenteel 4 trainingen gepland.

Meer info over data en plaatsen, alsmede een inschrijfformulier, is te vinden op deze pagina.

, , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Site door WebZenz.