Contact 088 0237019

Op weg naar scherpere preselectie van triagisten (2)

De uitkomsten wat betreft draagvlak

“Bestaat er draagvlak voor vormen van preselectie op essentieel geachte individuele vermogens en vaardigheden in de loopbaan van triagisten?”, is de centrale probleemstelling van dit verkennend onderzoek.

Het antwoord op deze probleemstelling is gezocht in de opvattingen van de respondenten t.a.v. de loopbaan van triagisten, die verwoord waren in stellingen.

  • de opvattingen over drie stellingen (1,2,4) samengenomen, lijkt een indruk te geven van instemming met de eis van voorafgaande ervaring in de zorg als vorm van garantie voor te leveren prestaties en voor het beschikken over een basis aan (medische) kennis en vaardigheden. Maar deze ervaring in de zorg dient tegen het licht van specifiek te stellen eisen gehouden worden.
  • de stellingname inzake voorafgaande ervaring sluit andere gezondheidszorgwerkers niet uit en potentiele kandidaten zouden ook gevonden kunnen worden bij andere zorgberoepen dan doktersassistent en verpleegkundige.
  • de opvattingen over drie stellingen (1,3,5) samengenomen, lijkt een indruk te geven van instemming met een vorm van selectie vooraf. Een selectie waarbij iemands geschiktheid voor telefonische triage en een functie als triagist wordt gescreend en beoordeeld tegenover een nog te vormen beoordelingskader.
  • het eigen niveau van beroepsopleiding lijkt de maat te vormen voor het niveau waarop telefonische triage uitgevoerd moet worden.
  • doktersassistenten en verpleegkundigen komen – gelet op hun ervaring in de zorg – uiteraard in aanmerking voor een functie als triagist, maar dan nog dient bekeken te worden of zij voldoen aan nog te formuleren specifieke eisen.

Met alle interpretaties op voorgaande stellingen op een rij, ontstaat een beeld van draagvlak voor aanscherping van de beoordeling van iemands geschiktheid voor een functie als telefonisch triagist op een huisartsenpost. Een beoordeling die al plaats vindt vóór enige stap op de loopbaan en voor of tijdens procedures om kandidaten toe te laten.

Gevoegd bij de uitgangspunten van selectie op en beoordeling van vereiste individuele vermogens en vaardigheden, lijkt dit voldoende voeding te geven aan het streven om instrumenten te ontwikkelen die doelgericht ingezet kunnen worden op genoemde momenten.

Lees hier het volledige artikel in PDF