Archief per auteur | Latona

Tekort aan triagisten dreigt

Het is druk in de zorgsector en het zal de komende jaren nog wel drukker worden. De toeloop komt binnen bij degenen die bij de artsenpost de telefoon opnemen. Maar ook aan deze triagisten bestaat een tekort. Lees het artikel “Bij nacht en ontij patiënten beoordelen met de ogen dicht: ‘Het is een kunst’“, geschreven […]

Lees verder 0

Modulekaart Urgentiedenken

Triage is bedoeld om ervoor te zorgen dat de patiënt op de juiste tijd bij de juiste hulpverlener komt. Dit vereist denken in toestandsbeelden en urgenties. Deze e-learning-module verschaft u als huisarts inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist. Hierdoor kunt u haar ondersteunen bij de triage, vanuit eenzelfde kader van toestandsbeelden, klachten […]

Lees verder 0
nts-nl

Zesde NTS Congres

Jaarlijks organiseert de Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) een congres voor artsen, huisartsen, centralisten MKA, triagisten HAP/SEH en leidinggevenden in de spoedzorg. Rond en tijdens dit congres (6 april) staat een nieuwe e-learning-module centraal: ‘Urgentiedenken – de kern van triage op de huisartsenpost’. Samen met Bloom en The Competence Group is Latona thans bezig met […]

Lees verder 0
symposium

Eerste bericht over het triagesymposium van 9 december 2016

Op 9 december jl. vond het eerste Latona Triagesymposium plaats. Latona Organisatie- & Opleidingsadvies kijkt terug op een geslaagde dag, waarvoor dank aan allen die een bijdrage leverden en/of het symposium bezochten. In onderstaand bericht plaatsen we het openingswoord van Pieter Jochems. In een volgend bericht zullen we de resultaten van de enquête met u delen. U kunt […]

Lees verder 0
stress

Eerste uitkomsten ANW-enquête bekend

Driekwart van alle huisartsen ervaart de werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten als een probleem. Dat is één van de uitkomsten uit de recente LHV-enquête over de ANW-zorg. Duidelijk is dat de werkdruk in de ANW niet op zichzelf staat, maar nauw verbonden is met de drukte in de dagzorg, transities in de zorg en […]

Lees verder 0
triagesymposium

Symposium ‘Innovaties in het triage-onderwijs’

Latona Organisatie- en Opleidingsadvies organiseert op 9 december 2016 een symposium, genaamd ‘Innovaties in het triage-onderwijs’. Tijdens deze dag kunt u nieuwe kennis op het gebied van triage-onderwijs opdoen, uw ervaringen delen en andere deskundigen ontmoeten. ‘Triage is een vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Om met deze dynamiek om te kunnen gaan, worden hoge […]

Lees verder 0
party-selection-4-1319608-1279x965

Selecteren en opleiden van triagisten 2.0

Inleiding Begin 2015 is een traject gestart van documentstudie, verkennend onderzoek en ontwerp, waarin vanuit nieuwe invalshoeken is gekeken naar telefonische triage en de functie van een triagist. In het bijzonder naar selecteren van geschikte kandidaten voor deze functie. Wij schreven daarover in deze drie berichten op de website. Het begon met de vraag naar […]

Lees verder 0
1e selectie

Presentatie selectieprocedure triagisten 2.0

Op 15 april jl. werd door Latona Organisatie & Opleidingsadvies een presentatie verzorgd over een nieuwe selectieprocedure van triagisten, gebaseerd op de uitkomsten van een verkennend onderzoek. We schreven daarover hier en hier eerder op deze website. Van de presentatie van 15 april hebben we de Prezi presentatie voor u beschikbaar, u kunt deze hieronder […]

Lees verder 0
legos-people-group-1240144

Op weg naar scherpere preselectie van triagisten (2)

Vorige week plaatsen we deel 1 van dit artikel. U kunt het hier terug lezen. De uitkomsten wat betreft draagvlak “Bestaat er draagvlak voor vormen van preselectie op essentieel geachte individuele vermogens en vaardigheden in de loopbaan van triagisten?”, is de centrale probleemstelling van dit verkennend onderzoek. Het antwoord op deze probleemstelling is gezocht in […]

Lees verder 0
3d-maze-5-1208080-1280x960

Op weg naar scherpere preselectie van triagisten (1)

Inleiding In het voorjaar 2015 startten Marjolijn Cuppes en Pieter Jochems (Latona Organisatie- & Opleidingsadvies) het initiatief tot een verkennend onderzoek naar draagvlak voor een scherpere preselectie van triagisten. Dit vanuit de opvatting dat terugdringen van tussentijdse uitval uit opleidingstrajecten gewenst is, maar ook dat door een scherpere selectie aan de kant van de instroom […]

Lees verder 3

Site door WebZenz.