Archief | Artikelen

stress

Eerste uitkomsten ANW-enquête bekend

Driekwart van alle huisartsen ervaart de werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten als een probleem. Dat is één van de uitkomsten uit de recente LHV-enquête over de ANW-zorg. Duidelijk is dat de werkdruk in de ANW niet op zichzelf staat, maar nauw verbonden is met de drukte in de dagzorg, transities in de zorg en […]

Lees verder 0
party-selection-4-1319608-1279x965

Selecteren en opleiden van triagisten 2.0

Inleiding Begin 2015 is een traject gestart van documentstudie, verkennend onderzoek en ontwerp, waarin vanuit nieuwe invalshoeken is gekeken naar telefonische triage en de functie van een triagist. In het bijzonder naar selecteren van geschikte kandidaten voor deze functie. Wij schreven daarover in deze drie berichten op de website. Het begon met de vraag naar […]

Lees verder 0
1e selectie

Presentatie selectieprocedure triagisten 2.0

Op 15 april jl. werd door Latona Organisatie & Opleidingsadvies een presentatie verzorgd over een nieuwe selectieprocedure van triagisten, gebaseerd op de uitkomsten van een verkennend onderzoek. We schreven daarover hier en hier eerder op deze website. Van de presentatie van 15 april hebben we de Prezi presentatie voor u beschikbaar, u kunt deze hieronder […]

Lees verder 0
legos-people-group-1240144

Op weg naar scherpere preselectie van triagisten (2)

Vorige week plaatsen we deel 1 van dit artikel. U kunt het hier terug lezen. De uitkomsten wat betreft draagvlak “Bestaat er draagvlak voor vormen van preselectie op essentieel geachte individuele vermogens en vaardigheden in de loopbaan van triagisten?”, is de centrale probleemstelling van dit verkennend onderzoek. Het antwoord op deze probleemstelling is gezocht in […]

Lees verder 0
3d-maze-5-1208080-1280x960

Op weg naar scherpere preselectie van triagisten (1)

Inleiding In het voorjaar 2015 startten Marjolijn Cuppes en Pieter Jochems (Latona Organisatie- & Opleidingsadvies) het initiatief tot een verkennend onderzoek naar draagvlak voor een scherpere preselectie van triagisten. Dit vanuit de opvatting dat terugdringen van tussentijdse uitval uit opleidingstrajecten gewenst is, maar ook dat door een scherpere selectie aan de kant van de instroom […]

Lees verder 3
KennisnetwerkSpoedzorgJaarverslag2014

Jaarverslag Kennisnetwerk Spoedzorg

Het is alweer enkele maanden geleden verschenen: het jaarverslag 2014 van het kennisnetwerk Spoedzorg, maar evengoed lezenswaardig. Het verslag geeft informatie over onderzoek, publicaties en onderwijsactiviteiten van het team. Er is extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de landelijke kernset triage, de nieuwe kaderopleiding ‘Huisarts en Spoedzorg’ en de promotie van Wendy Thijssen (SEH arts). Het […]

Lees verder 0
mka

Kwaliteit van triage op de meldkamer

Recent verscheen een onderzoek naar de kwaliteit van triage op de Meldkamer ambulance. Bandopnames werden beoordeeld op het volgen van de Landelijke Standaard Meldkamer Ambulance, en de relatie met het aantal Eerste Hulp / Geen Vervoer (EHGV) ritten werd gelegd en geduid. U kunt het onderzoek hier lezen: Triage op de meldkamer

Lees verder 0
nts-tabU0

Evaluatierapport NTS, ABCD-variant Haaglanden

Vanaf 17 april 2013 wordt op de meldkamer ambulancezorg (MKA) van de regio Haaglanden gewerkt met de speciaal ontwikkelde meldkamerapplicatie van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Binnen de werkgroep Content NTS heeft de MKA Haaglanden zich hard gemaakt voor een zogenaamde ABCD-variant waarmee al aan het begin van het telefonische triageproces een inschatting gemaakt wordt […]

Lees verder 0
Stimuleringsregeling voor opleiding VS PA huisartsenzorg van kracht

Stimuleringsregeling voor opleiding VS PA huisartsenzorg van kracht

Het perspectief voor de eerste lijn is duidelijk: daar ligt de uitdaging voor de toekomst! Voor het beantwoorden van alle zorgvragen zijn echter wél voldoende gekwalificeerde hulpverleners nodig. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) blijken een aanwinst voor de praktijk. Echter, hun inzet in de huisartsenzorg is marginaal. Het probleem is een tekort aan […]

Lees verder 0
Een punt maken van pijn

Een punt maken van pijn

Acute pijn na trauma is een belangrijke reden om hulp te zoeken in de spoedketen en wordt onderbehandeld, hetgeen heling en herstel van de patiënt kan vertragen. Dit onderzoek brengt de belemmerende en bevorderende factoren bij pijnmanagement in kaart op een huisartsenpost, met als doel het vinden van best practice om pijnmanagement te verbeteren. Pijnbeoordeling […]

Lees verder 0

Site door WebZenz.