Archief | Artikelen

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg

Het Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg Huisarts en spoedzorg omvat de visie van het NHG op de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoedzorg(keten), zowel binnen kantooruren als daarbuiten. Dit Standpunt is een actualisering van het NHG-Standpunt De Huisartsgeneeskundige inbreng in de acute ketenzorg uit 2005. Het besteedt aandacht aan de taak en functie van de huisarts in de spoedzorg en de samenwerking in […]

Lees verder 0
Vers van de pers: VHN benchmarkbulletin 2102

Vers van de pers: VHN benchmarkbulletin 2102

De VHN verzamelt sinds 2005 jaarlijks een aantal belangrijke gegevens van de huisartsenposten voor onderlinge vergelijking, beleidsvorming en belangenbehartiging. De benchmark 2005 tot en met 2011 is uitgevraagd met een Excelformulier, en vanaf de benchmark 2012 met een professioneel benchmarksysteem. Met de benchmark hebben de huisartsendienstenstructuren een instrument voor onderlinge vergelijking en heeft de VHN […]

Lees verder 0
Zelfverwijzers SEH jagen zorgkosten op

Zelfverwijzers SEH jagen zorgkosten op

Overgrote meerderheid had evengoed naar de huisarts gekund Omdat men in Nederland zonder verwijzing naar de spoedeisende hulp (SEH) kan gaan, zit de wachtkamer daar vol patiënten die eigenlijk door de huisarts gezien hadden kunnen worden. Zij leggen daarmee onnodig veel beslag op kostbare zorg. Een artikel uit 2011 van ArtsenNet. Lees: Zelfverwijzers SEH jagen zorgkosten op

Lees verder 0
Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triage Systeem

Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triage Systeem

Het Nederlands Triage Systeem (NTS) is ontwikkeld om de eenduidigheid en de kwaliteit van de triage in de keten spoedzorg te verbeteren. De verwachting bestaat dat met een optimaal functionerend NTS de patiënt op het juiste moment op de juiste plaats en door de juiste hulpverlener wordt geholpen. Dit wereldwijd unieke, zeer ambitieuze project werd wetenschappelijk geëvalueerd met […]

Lees verder 0
Strafrechtelijk vervolgd wegens foute triage

Strafrechtelijk vervolgd wegens foute triage

Recent vonden bijgaand artikel, wat we u niet willen onthouden. Een uitspraak van de rechtbank in Zutphen, die een doktersassistente schuldig bevindt aan het verkeerd triëren van een kind.Het kind overleed de volgende dag. Een afschuwelijke zaak voor alle betrokkenen. Lees: Nov. 2012 – Uitspraak Rechtbank Zutphen

Lees verder 0
Vertrouwt u op uw niet-pluis gevoel?

Vertrouwt u op uw niet-pluis gevoel?

Interessant artikel waarin het bekende niet-pluis gevoel wordt onderzocht. Het blijkt gebaseerd te zijn op kennis, wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en contextkennis. Lees: Vertrouwt u op uw niet-pluis gevoel? Een artikel van ArtsenNet.

Lees verder 0
Focus triagist nog te veel op de diagnose

Focus triagist nog te veel op de diagnose

Alarmerende klachten van bescheiden bellers moeten scherp worden herkend De telefonische triage is het meest hachelijke onderdeel van de hulpverlening in een huisartsenpost. Daar kan een verkeerde inschatting leven of dood betekenen. Nog te vaak wordt hier naar een diagnose gezocht, terwijl de urgentiegraad veel belangrijker is. Lees: Focus triagist te veel op diagnose Een […]

Lees verder 0
De kwaliteit van telefonische triage op huisartsenposten

De kwaliteit van telefonische triage op huisartsenposten

Triagisten formuleren meestal een zorgadvies na het stellen van een zeer beperkt aantal verplichte vragen, waardoor ze een mogelijk gezondheidsrisico voor de patiënt niet tot het minimum beperkten. Een pleidooi voor een meer methodische werkwijze. Lees: Kwaliteit van telefonisch triage op huisartsenposten

Lees verder 0

Site door WebZenz.