Archief | Spoedzorg

KennisnetwerkSpoedzorgJaarverslag2014

Jaarverslag Kennisnetwerk Spoedzorg

Het is alweer enkele maanden geleden verschenen: het jaarverslag 2014 van het kennisnetwerk Spoedzorg, maar evengoed lezenswaardig. Het verslag geeft informatie over onderzoek, publicaties en onderwijsactiviteiten van het team. Er is extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de landelijke kernset triage, de nieuwe kaderopleiding ‘Huisarts en Spoedzorg’ en de promotie van Wendy Thijssen (SEH arts). Het […]

Lees verder 0
mka

Kwaliteit van triage op de meldkamer

Recent verscheen een onderzoek naar de kwaliteit van triage op de Meldkamer ambulance. Bandopnames werden beoordeeld op het volgen van de Landelijke Standaard Meldkamer Ambulance, en de relatie met het aantal Eerste Hulp / Geen Vervoer (EHGV) ritten werd gelegd en geduid. U kunt het onderzoek hier lezen: Triage op de meldkamer

Lees verder 0
NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg

Het Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg Huisarts en spoedzorg omvat de visie van het NHG op de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoedzorg(keten), zowel binnen kantooruren als daarbuiten. Dit Standpunt is een actualisering van het NHG-Standpunt De Huisartsgeneeskundige inbreng in de acute ketenzorg uit 2005. Het besteedt aandacht aan de taak en functie van de huisarts in de spoedzorg en de samenwerking in […]

Lees verder 0

Site door WebZenz.