pijnpresentatie

Ervaringen van het 4e Nederlandse Triagecongres

Het 4e Nederlandse Triagecongres werd op 9 april 2015 gehouden in Zeist.

Het 3e Nederlandse Triagecongres waar ik een bijdrage aan heb mogen leveren door een workshop te houden. In dit stuk beschrijf ik mijn ervaringen van 9 april.

Naast een groeiende belangstelling in het algemeen voor dit congres, verheugt het mij zeer dat het aantal deelnemende triagisten van de huisartsenpost groeit. Dit geeft m.i. aan dat de professionalisering van dit beroep in volle gang is.

Het eerste deel, met de titel “Een punt maken van pijn”,  betrof een presentatie van mijn praktijkgericht onderzoek naar pijnmanagement op een huisartsenpost in 2012. Aanleiding voor dit onderzoek was de conclusie van een promotieonderzoek uit 2008 waaruit het volgende bleek:

Acute pijn na trauma is een belangrijke reden om hulp te zoeken in de spoedketen en wordt in de hele spoedzorg keten onderbehandeld, hetgeen heling en herstel van de patiënt kan vertragen (Berben, Meijs, & Van Dongen, 2008).

Mijn onderzoek uit 2012 brengt naast achtergronden van het belang van pijnmanagement, ook belemmerende en bevorderende factoren bij de uitvoering hiervan op de HAP in beeld. Dit met doel de eerstelijns professionals bewuster te maken van hun rol als toegangspoort tot de spoedzorgketen en samenwerking te bevorderen.

Getuige de interactie met de aanwezigen tijdens de workshop was te concluderen dat de stand van zaken qua pijnmanagement in de tussentijd, middels de digitale NTS,  beter geworden is voor de triagisten. Zo is er meer aandacht voor pijn en pijnmanagement en de registratie hiervan.

Voortschrijdende inzichten vanuit de 2e lijn dringen moeilijk door naar de 1e lijn en vice versa. Zo kwam men tot de conclusie dat het zeer verhelderend kan werken wanneer de SEH en MKA ook stage lopen op een HAP.

Het tweede deel kreeg de titel  “ABCD triage bij kinderen: een kind kan de was doen..? “
Hier werd besproken wat triage bij kinderen vaak lastiger maakt en waar de anatomische en fysiologische verschillen liggen, gerelateerd aan verschillende leeftijden. Juist bij de ABCD check zijn deze verschillen toegespitst op de leeftijds/ontwikkelingsfase van een kind.

Aandacht ging uit naar een het toestandsbeeld middels diverse filmpjes van kinderen met A/B afwijkingen; juist bij kinderen is het belang om een beeld te krijgen van de gehele situatie, gezien hun afhankelijkheid. Belangrijk om uit te gaan van een ouder die deskundig is en ook ongerust kan zijn.

Tweemaal werd deze workshop door 40 aanwezigen waarvan zeker 80 % uit HAP triagisten bestond. Daarnaast enkele SEH verpleegkundigen , ambulanceverpleegkundigen en MKA centralisten. Met veel plezier heb ik meegewerkt aan dit congres!

Petra de Haan, Verpleegkundig Specialist , MANP

, , , ,

2 reacties op Ervaringen van het 4e Nederlandse Triagecongres

  1. Karin van Limpt (CHP) 11 april 2015 op 16:32 #

    Ondanks dat ik hele leuke en goede workshops heb bijgewoond op deze dag heb ik hier ook zeker wat gemist als ik dit lees, lijkt me een hele zinvolle workshop voor medewerkers van de hap!

  2. Annemiek Mackaaij 13 april 2015 op 12:49 #

    Hoi Petra,

    gefeliciteerd met dit succes, een waardevolle bijdrage aan de professionalisering van de triagisten!

    Groet, Annemiek Mackaaij

Geef een reactie

Site door WebZenz.