Modulekaart Urgentiedenken

Triage is bedoeld om ervoor te zorgen dat de patiënt op de juiste tijd bij de juiste hulpverlener komt. Dit vereist denken in toestandsbeelden en urgenties. Deze e-learning-module verschaft u als huisarts inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist. Hierdoor kunt u haar ondersteunen bij de triage, vanuit eenzelfde kader van toestandsbeelden, klachten en symptomen.

De module ‘Inzicht in urgentiedenken’ is bedoeld voor alle huisartsen en aio’s die werken op de huisartsenpost en in het bijzonder voor hen die een rol vervullen in het triageproces (overleg met triagist, autoriseren).

Interesse? Leest u dan de “Modulekaart Inzicht in urgentiedenken – voor huisartsen“.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Site door WebZenz.