Opleiding Telefonische Triage voor doktersassistenten in de huisartsendagpraktijk

Inleiding
Latona Organisatie- & Opleidingsadvies biedt een breed scala aan trainingen en opleidingen aan op het gebied van de telefonische triage. Een van deze opleidingsprogramma’s heeft betrekking op de telefonische triage in de huisartsendagpraktijk. Het programma kent een basisgedeelte, een specifiek gedeelte en een praktijkgedeelte. Gezamenlijk vormen zij de opleiding tot telefonische triage voor de doktersassistent in de huisartsendagpraktijk.

Doelgroep: doktersassistenten werkzaam in de huisartsendagpraktijk

Duur: 3 dagdelen, het programma wordt zo veel mogelijk op maat aangeboden voor de doelgroep

Specifiek programma Telefonische Triage

Uit ervaring en onderzoek blijkt dat er een categorie hulpvragers is, met name tijdens de telefonische triage, waarbij de triage extra risicovol is. Denk bijvoorbeeld aan de beller die zich presenteert met buikkramp, maar die later een gebarsten buikaneurysma blijkt te hebben. Specifiek gericht op de patiëntengroep met een verhoogd gezondheidsrisico zijn specifieke trainingen ontwikkeld, waarbij met behulp van extra instrumenten de doktersassistent wordt geleerd het triageproces bij deze categorie van patiënten te doorlopen. Ook de vanuit de literatuur en ervaring bekende valkuilen komen bij deze patiëntengroepen ruim aan bod. Tijdens het specifieke programma komen aan de orde: patiënten met buikklachten, hoofd(pijn)klachten, kinderen, thoracale klachten en kleine traumatologie.

Doelgroep: doktersassistenten die in het bezit zijn van:

  • (1) het basisprogramma Telefonische Triage of
  • (2) vrijstelling krijgen op basis van aantoonbaar elders gevolgde trainingen op het gebied van de telefonische triage
  • Uiterlijk 12 maanden na het onder (1) en (2) genoemde het specifieke programma volgen.

Groepsgrootte: 8 – 12 deelnemers per groep

Duur: vijf dagdelen

Praktijkprogramma

De beroepspraktijk speelt een belangrijke rol bij het aanleren van de vaardigheden voor telefonische triage. Een praktijkprogramma mag dan ook niet ontbreken tijdens de opleiding. Het praktisch gedeelte van de opleiding vindt plaats in de eigen huisartsenpraktijk. Tijdens dit praktijkgedeelte wordt hetgeen de doktersassistent in de theorie heeft aangeleerd ingevoerd en verfijnd. De doktersassistent ontvangt daarbij de noodzakelijke begeleiding en coaching, met een minimum van twee uur per maand.

Aan de hand van een zogenaamde auditlijst wordt van de doktersassistent een uitgangssituatie bepaald aan de hand van drie beluisterde gesprekken. Het resultaat van deze 0-meting vormt het startpunt van coaching en ontwikkeling inzake de vereiste vaardigheden tijdens de telefonische triage. De deelnemers maken ook een opdracht en ter afsluiting van het praktijkgedeelte wordt de deelnemer opnieuw geobserveerd in zijn rol als doktersassistent tijdens de telefonische triage.

Doelgroep: doktersassistenten die in het bezit zijn van:

  • (1) het basis en specifieke programma telefonische triage of
  • (2) vrijstelling krijgen op basis van aantoonbaar elders gevolgde trainingen op het gebied van de telefonische triage

Tot slot
Na ieder programmaonderdeel ontvangt de deelnemer een deelcertificaat, na het afronden van het praktijkgedeelte volgt het diploma telefonische triage.

Informatie
Indien u meer informatie wenst over genoemde programmaonderdelen, prijzen en/of startmomenten kunt u contact opnemen met ons.

Regeling behandeling bezwaren studenten

Site door WebZenz.