Contact 088 0237015

Accreditatie

Het vakgebied van de triagist is enorm in beweging. Bij professionalisering van beroepsgroepen behoren een aantal kwaliteitsinstrumenten, een daarvan is een systeem van accreditatie. Triagisten op de huisartsenpost dienen te beschikken over het diploma Triagist. Dit diploma is op initiatief van de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) ontwikkeld: gediplomeerde triagisten worden na het behalen van het diploma automatisch ingeschreven in het triagistenregister.

Het triagistenregister is ondergebracht bij Calibris. De inschrijving in het triagistenregister moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Om opnieuw in dit register te kunnen worden ingeschreven, dien je als triagist te voldoen aan de eisen van voldoende praktijkervaring (voldoende gewerkte uren als triagist) en nascholing. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van InEen of naar www.calibrisadvies.nl.

Voor herregistratie in het triagistenregister is 50 uur volgens de NVDA geaccrediteerde scholing vereist in 5 jaar, waarvan minimaal 25 uur medisch. Volgens de CAO Huisartsenzorg heb je als triagist jaarlijks recht op 20 uur nascholing, als je meer dan 8 uur per week in dienst bent. Ben je minder dan 8 uur in dienst, dan heb je jaarlijks recht op 10 uur nascholing. Jouw werkgever is verplicht daar tijd voor ter beschikking te stellen en de kosten op zich te nemen.

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies is per 1 juni 2018 wederom CKRBO-geaccrediteerd. U kunt deze accreditatie terugvinden via het register van de CKRBO. Wij staan vermeld in het register als High Care Academy B.V. tevens handelend onder de naam Latona.

Voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten wordt het aantal accreditatie uren bijgeschreven in het BIG-register.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op.