Contact 088 0237015

Opleiding tot Triagist

Latona heeft in 2007 de certificering voor de opleiding tot triagist toegekend gekregen. Deze certificering verleent de bevoegdheid tot het uitvoeren van de opleiding tot triagist.

Groepsgrootte van acht tot twaalf deelnemers. Deze groep deelnemers kan bestaan uit deelnemers vanuit meerdere huisartsenposten.


Binnenschoolsprogramma

Basisprogramma

Telefonische triage
De kwaliteit van triage(gesprekken) wordt in belangrijke mate bepaald door de combinatie van communicatieve vaardigheden, de inhoudelijke kennis van (medische) zaken en de methoden & technieken van triage volgens de NTS. Alle drie deze aspecten komen tijdens de opleiding ruim en onder gevarieerde omstandigheden aan bod.

Fysieke triage
Telefonische en fysieke triage onderscheiden zich nauwelijks van elkaar, toch zijn er ook verschillen tussen beide vormen van triage. Latona besteedt aandacht aan zowel telefonische als fysieke triage in het opleidingsprogramma. 

Duur: in overleg met de opdrachtgever wordt het aantal dagdelen bepaald.

Specifiek programma

Het basisprogramma is hét vertrekpunt voor het specifieke programma. Dit programma wordt opgebouwd rond groepen van klachten waarmee de hulpvrager zich kan presenteren (bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn, kinderen, thoracale klachten, traumatologie). Ook aan het herkennen van kindermishandeling wordt ruim aandacht besteed.

NHG-Triagewijzer of NTS-applicatie
De trainingen in de Nederlandse Triage Standaard kunnen worden verzorgd aan de hand van de NHG-Triagewijzer en/of een NTS-applicatie in het call management systeem zoals dat in de eigen organisatie wordt gebruikt.

Duur: in overleg met de opdrachtgever wordt het aantal dagdelen bepaald.


Buitenschoolsprogramma

Dit vindt plaats op de eigen huisartsenpost. In het praktische gedeelte van de opleiding wordt uitgegaan van een actieve rol van de deelnemer, met daarin een eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. De deelnemer ontwikkelt zich door samen met collega’s en een praktijkbegeleider actief kennis en ervaringen te verzamelen. De deelnemer wordt getraind in de specifieke vaardigheden en houding die van een triagist worden verwacht. De intensiteit van begeleiding en de wijze waarop, wordt in overleg met de praktijkbegeleider bepaald en vastgelegd in het werkportfolio.

Voor de invulling en afspraken inzake begeleiding, observatie- en beoordelingsmomenten worden vooraf afspraken gemaakt met de praktijkbegeleider van de huisartsenpost. Deze afspraken worden vastgelegd in het werkportfolio van de deelnemer en zijn voor alle partijen bindend. De binnen de eigen organisatie gangbare instrumenten t.b.v. auditing en competentiebeoordelingen kunnen ook tijdens de opleiding tot triagist gebruikt worden.

De voorbereiding per contactuur bedraagt gemiddeld één (1) studiebelastingsuur.