Contact 088 0237015

Vereisten voor diplomering tot triagist

Voor de opleiding tot triagist dient de deelnemer aan een vijftal vereisten te voldoen, alvorens men het Diploma Triagist bij Calibris (in samenwerking met InEen) kan aanvragen:

1.    Men dient een diploma te kunnen overleggen van een opleiding in de gezondheidszorg, minimaal opleidingsniveau MBO 4.


2.    Men dient zes voldoende audits uit negen gesprekken te behalen, deze moeten voldoen aan de onderstaande eisen:
a.    diversiteit in geslacht patiënt
b.    diversiteit in leeftijd patiënt
c.    uit verschillende diensten geselecteerd
d.    diversiteit in ingangsklachten (minimaal vier van de zes verschillende NTS-clusters)
e.    minimaal een gesprek U0-U2
f.     minimaal twee gesprekken U3-U4
g.    minimaal twee gesprekken U5 (zesde gesprek is naar keuze)
De verslagen van de beoordelingen geven ten minste inzage in de selectiecriteria van de gesprekken volgens de kernset, datum en tijdstip van de triagegesprekken, relevante competenties en verbeterpunten, naam beoordelaar, datum toetsingsmomenten en of een voldoende is behaald.


3.    Een behaalde Landelijke Kennistoets, niet ouder dan twee jaar op moment van aanvraag diploma.

4.    Minimaal 1040 uur ervaring/een jaar werkervaring als DA of in een vergelijkbare functie en daarnaast minimaal 200 uren werkervaring als triagist. Deze werkuren    dienen in 15 maanden voor aanvraag van het diploma te zijn gewerkt en mogen enkel daadwerkelijk als triagist gewerkte uren bevatten. 

5.    Een voldoende praktijkbeoordeling (functioneringsgesprek), ondertekend en gedateerd door de triagist in opleiding en de leidinggevende in kwestie. Deze dient onder andere te bevatten een overzicht van de vereiste competenties van een triagist.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Regeling Diplomering Triagist.