Traffic light for bikes.

Opleidingsomgeving t.b.v. de digitale audits op www.triage.nl

Naast de auditomgeving en een oefenomgeving voor audits introduceert Latona vanaf nu ook een audit-opleidingsomgeving.

Op dit moment zijn permanent vijftig tot zestig triagisten in opleiding. In het kader van de opleiding tot triagist worden o.a. gesprekken geaudit. Hierbij is het de vraag of van triagisten in opleiding verwacht mag worden dat zij direct kunnen en ook moeten voldoen aan de norm zoals InEen die stelt voor triagisten in het kader van de herregistratie.

Vanuit onderwijskundige principes en opvattingen is een opleidingstraject bedoeld om te leren en zich te ontwikkelen. In dat verband is het niet reëel te stellen dat een triagist in opleiding direct kan voldoen aan de norm waaraan ook een ervaren en gediplomeerde triagist moet voldoen.

In de audit-opleidingsomgeving wordt dan ook een lagere norm gehanteerd dan in de echte auditomgeving. Wel worden de stoplichtitems met de InEen norm beoordeeld.

, , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Site door WebZenz.