Referenties

Projecten die door Latona Organisatie- & Opleidingsadvies zijn uitgevoerd zijn:

 • herontwerp van de keten van acute zorg, opdracht van twee zorgverzekeraars
 • ontwerp van een functioneel samenwerkingsmodel acute zorg: huisartsen en ziekenhuis, in opdracht van de raden van bestuur ziekenhuis en huisartsensamenwerkingsverband
 • diverse ondersteuningsprojecten bij de invoering van een triagesysteem
 • diverse ondersteuningstrajecten bij de invoering van Fast Track
 • invoering van functiedifferentiatie op de SEH
 • invoering van de functie van Nurse Practitioner op de SEH
 • doorlichting huisartsenposten, m.n. op vitaliteit en veranderbaarheid van de organisatie, medewerkerstevredenheid en organisatorische inbedding van de triage(processen)
 • proeve van bekwaamheid telefonische triage
 • ontwerpen van de landelijke opleiding tot triagist, met instemming van- en in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, ambulancezorg en GGZ
 • het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van een in- en extern kwaliteitssysteem Triage op de SEH
 • voor alle bij- en nascholingsvraagstukken acute zorg huisartsenpost in relatie tot triage
 • voor uw EVC-procedure triage huisartsenpost
 • herkenning van kindermishandeling op de huisartsenpost/-praktijk
 • het mede ontwikkelen van de Nederlandse Triage Standaard
 • ondersteuning bij invoering Nederlandse Triage Standaard op een Spoedpost

Site door WebZenz.