Trainers

Latona Organisatie & Opleidingsadvies werkt met een team van ontwikkelaars en opleiders, zowel in de ontwikkeling van haar producten als in de uitvoering van het onderwijs.

Met uitzondering van Pieter Jochems zijn alle ontwikkelaars én opleiders experts in de beroepspraktijk van de acute zorg (1ste of de 2de lijn en soms in combinatie van beide). Dit is één van voorwaarden/eisen die aan de ontwikkelaars en opleiders wordt gesteld. Dit vanuit de opvatting dat de dagelijkse beroepspraktijk de meest krachtige leeromgeving is, óók voor ontwikkelaars en opleiders. Doordat zij in de combinatie van praktijk en onderwijs werkzaam zijn, is de herkenbaarheid en toepasbaarheid van het onderwijs dat door Latona Organisatie & Opleidingsadvies wordt ontwikkeld en verzorgd maximaal.

De Triage trainers van Latona Organisatie- & Opleidingsadvies

Triage trainers van het eerste uur bij Latona Organisatie- & Opleidingsadvies. V.l.n.r Ike van de Brink, Monique van Duijvenvoorde, Petra de Haan, Tineke Sportel.

Daarnaast staan alle vakinhoudelijke ontwikkelaars en opleiders aan wieg van landelijke en soms ook internationale ontwikkelingen rondom triage in de acute zorg. Het onderwijs is hiermee zowel evidence als practice based. De ontwikkelaars en opleiders publiceren regelmatig over triage(ontwikkelingen) en/of verzorgen presentaties, zowel landelijk als internationaal.

Ontwikkelaars en docenten zijn niet alleen werkzaam voor Latona Organisatie & Opleidingsadvies, zij zijn tevens werkzaam binnen diverse onderwijsinstellingen, zowel binnen het (post) HBO-onderwijs, als het MBO- en het vervolgonderwijs. Alle leden van het team beschikken over een onderwijskwalificatie.

Site door WebZenz.