Contact 088 0237015

Aleida Schouten

Sinds 1993 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. Na veel ervaring in de dagpraktijk ben ik de laatste 12,5 jaar werkzaam op de Huisartsenpost Gelderse Vallei in Ede. Momenteel ben ik daar teamleider. Naast de verantwoording voor mijn team draai ik ook mee tijdens de diensten om zo mijn eigen kennis op peil te houden. Een onderdeel van mijn werk is het opleiden van kandidaat triagisten, stagiaires en medisch studenten. Het auditen van gesprekken en ze coachen tijdens de dienst is waar ik mij mee bezig houdt. Het opleiden en begeleiden is een leuke uitdaging waar ik veel plezier en voldoening uit haal.

Sinds 2,5 jaar ben ik trainer bij Latona. Het is een mooie manier om eigen kennis en ervaring te mogen delen. Om zo de kandidaat triagisten zo goed mogelijk op te leiden. Hoe pas je je eigen medische kennis toe met gebruik en ondersteuning van het NTS? Hoe maak je contact met de patiënt en weet je door de juiste communicatieve vaardigheden de juiste medische informatie boven te halen? Het coachen op de werkvloer en het inwerken van nieuwe triagisten doe ik graag. Daarnaast geef ik met veel plezier uitleg over de juiste structuur in de telefonische triage en het gebruik van het NTS.

Meer informatie? Neem dan contact op met