Ellen Franken

Ellen FrankenEllen Franken is sinds 1998 werkzaam als SEH verpleegkundige in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Naast deze werkzaamheden is Ellen ALS instructeur waarbij ze les geeft aan artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen in het ziekenhuis.
Verder geeft ze trainingen in de rampenopvang waar haar specialiteit als CBRN functionaris ligt bij de chemische rampen. Deze trainingen worden o.a. gegeven met een simulatie programma waarbij triage een belangrijke rol speelt.

Wat drijft je om les te geven in deze materie? Ellen:

Het les geven doe ik met veel enthousiasme en plezier waarbij ik graag mijn kennis deel met verschillende professies. Steeds vaker zie je dat de eerste en tweede lijns zorg door de komst van geïntegreerde HAP en SEH’s dichter bij elkaar komen waardoor er meer samenwerking is wat uiteindelijk de patiënt ten goede komt. Triage is een vak apart waar kennis en kunde voor nodig is en als ik door middel van de trainingen de hulpverleners het NTS nog meer eigen kan maken waardoor de patiënt de juiste hulp geboden wordt heb ik mijn doel bereikt.

Site door WebZenz.