Contact 088 0237015

Petra de Haan

Ruim 23 jaar heb ik met veel plezier gewerkt als SEH verpleegkundige in het Leids Universitair Medisch Centrum. Deze SEH afdeling is gesitueerd naast de huisartsenpost en derhalve raakte ik betrokken en bekend met triage-ontwikkelingen in zowel de 1e als 2e lijn acute zorg. Het werken op de SEH combineerde ik met het geven van methodische (ABCD) trainingen in opvang van de trauma patient en het zieke kind. 
Als bevoegd instructeur instructeur volgens de Emergency Nursing Association; een internationale organisatie op het gebied van acute zorg en onderwijs, was ik lid van een internationale expertgroep op het gebied van kinderen en acute zorg.

In 2011 wilde ik mijn expertise op een andere manier gaan inzetten. Vanaf september 2011 tot september 2013 heb ik gewerkt als Verpleegkundig Specialist i.o. op een huisartsenpost. Hiertoe volgde zij de Master Advanced Nursing Practice opleiding (MANP) aan de Hogeschool Utrecht. Hier heb ik kunnen ondervinden dat  zowel de 1e als 2e  lijns spoedzorg veel van elkaar kunnen leren. Na het behalen van het diploma Verpleegkundig Specialist Intensieve Zorg ben ik als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan en werk ik voor o.a. Latona Organisatie- & Opleidingsadvies. Daarnaast werk ik als docent van MANP studenten aan de Hogeschool Leiden.

Mijn kennis en ervaring heb ik 3 jaar (2015-2018) kunnen inzetten als lid van het kernteam NTS en de NTS redactieraad. Hier heb ik bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de NTS en zal deze op de voet blijven volgen. Naast les geven in telefonische en fysieke triage op huisartsenposten en SEH afdelingen, coachen en audits uitvoeren, leg ik me momenteel toe op de verdere ontwikkeling van de opleiding tot triagist. Dit door deel te nemen aan een landelijke werkgroep van InEen en door E learning te helpen ontwikkelen.

Zo is iedere dag én opdracht weer anders, met dit afwisselende, uitdagende werk. En kan ik mijn opgedane ervaring, kennis en expertise die ik in de eerste en tweede lijns spoedzorg heb opgedaan, toepassen in de gehele spoedzorgketen.

Meer informatie? Neem dan contact op met