Contact 088 0237019

Pieter Jochems

Sinds een aantal jaren ben ik actief als trainer, organisatie- en opleidingsadviseur. Ik heb ervaring in alle geledingen van de keten van acute zorg, zowel in de 1ste als 2de lijn. Daarnaast ben ik een van de oprichters van de Stichting Trauma Nursing Nederland (STNN), een door de beroepsgroep van SEH-verpleegkundigen, werkgevers, overheid en de IGZ erkende onderwijsinstelling op het gebied van de acute zorg.
Als adviseur richt ik me vooral op vraagstukken rondom de beroepsinhoud, deskundigheidsbevordering, herinrichting van werkprocessen en samenstelling van teams.

De kennis en ervaringen die ik heb opgedaan in de 2de lijn acute zorg maak ik toepasbaar en toegankelijk voor de 1ste lijn acute zorg, zowel voor doktersassistenten als huisartsen. Ik was een van de grondleggers van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Tijdens de proefperiode van het project NTS (2007 – 2011) hield ik me vooral bezig met het ontwikkelen en toetsen van onderwijsprogramma’s gericht op het gebruik van de NTS, alsmede de implementatie van de NTS op zowel de huisartsenpost als de spoedeisende hulp afdeling van het ziekenhuis.

Meer informatie? Neem dan contact op met Kristel Jochems