Pieter Jochems

Trainer en adviseur Pieter JochemsPieter Jochems is sinds een aantal jaren actief als trainer, organisatie- en opleidingsadviseur. Pieter heeft ervaring in alle geledingen van de keten van acute zorg; zowel in de 1ste als 2de lijn. Hij is een van de oprichters van de Stichting Trauma Nursing Nederland (STNN), een door de beroepsgroep van SEH-verpleegkundigen, werkgevers, overheid en de IGZ erkende onderwijsinstelling op het gebied van de acute zorg.

Als adviseur richt hij zich vooral op vraagstukken rondom de beroepsinhoud, deskundigheidsbevordering, herinrichting van werkprocessen en samenstelling van teams.

De kennis en ervaringen die hij heeft opgedaan in de 2de lijn acute zorg maakt hij toepasbaar en toegankelijk voor de 1ste lijn acute zorg, zowel voor doktersassistenten als huisartsen. Pieter was een van de grondleggers van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Tijdens de proefperiode van het project NTS (2007 – 2011) hield hij zich vooral bezig met het ontwikkelen en toetsen van onderwijsprogramma’s gericht op het gebruik van de NTS, alsmede de implementatie van de NTS op zowel de huisartsenpost als de spoedeisende hulp afdeling van het ziekenhuis.

Site door WebZenz.