Simone Aarns

Simone AarnsSinds 2001 is Simone werkzaam in verschillende gelederen van de eerste- en tweedelijns zorg.

De van huis uit doktersassistente heeft 10 jaar in een grote huisartsenpraktijk gewerkt als coördinerend doktersassistente. Tijdens haar werk heeft ze de opleiding management in de gezondheidszorg gevolgd aan de HAN in Nijmegen. Naast haar werk als doktersassistente heeft ze voor een overkoepelende huisartsenorganisatie een project voor stagiaires doktersassistentes in de regio met succes afgerond. Hierna is ze aan de slag gegaan als assistent locatiemanager bij een huisartsenpost.

Tegenwoordig werkt ze als teamleider van een poli in een ziekenhuis en geeft ze met veel plezier in de avonduren scholing aan doktersassistentes in de dagpraktijk over het methodisch werken met telefonische triage.

Vanaf januari 2015 zal ze ook beschikbaar zijn voor het auditen van telefonische triage van huisartsenposten.

Wat drijft je om les te geven in deze materie? Simone:

Het fenomeen triage is niet nieuw in huisartsenland, echter blijft het hard werken om elk (telefoon)gesprek in zowel eerste als tweede lijn succesvol te laten verlopen. Met ieders enthousiasme en hard werken lukt het ons om het gemeengoed te laten zijn.

Site door WebZenz.