Trainingen

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies biedt een breed scala aan trainingen en workshops. Welke voor u de juiste is, bepaalt u zelf. Ervaren trainers maken de training/workshop op maat, waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke vraag, ervaring en opgebouwde kennis.

Sinds 21 september 2007 heeft Latona Organisatie- & Opleidingsadvies de certificering voor de opleiding tot triage assistent toegekend gekregen. Deze certificering verleent Latona Organisatie- & Opleidingsadvies de bevoegdheid tot het uitvoeren en examineren van de opleiding tot triage-assistent en het uitreiken van het erkende diploma.

Opgedane kennis en ervaring wil Latona Organisatie- & Opleidingsadvies niet alleen verder ontwikkelen, maar ook delen. Latona Organisatie- & Opleidingsadvies besteedt dan ook veel aandacht aan kennisverspreiding. De volgende trainingen worden aangeboden:

Telefonische triage
De telefonische triage is het meest hachelijke onderdeel van de hulpverlening in de huisartsenzorg, zo is de opvatting onder vele experts. Een verkeerde inschatting kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de hulpvrager alsook de hulpverlener.
Lees verder…

Fysieke triage
De fysieke triage, die zich vooral aan de ingang van de keten van acute zorg afspeelt, is vooral bedoeld om hulpverleners in staat te stellen prioriteiten te stellen in de behandeling van de hulpvrager.
Lees verder…

Specifieke patiëntengroepen
Uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een categorie hulpvragers is, met name tijdens de telefonische triage, waarbij de triage extra risicovol is.
Lees verder…

Denken in urgenties en toestandsbeelden
Triage betekent dat men zich los moet maken van het denken in diagnoses en ziektebeelden. Bij ernstige medische incidenten blijkt het diagnose denken veelal een belangrijke rol te spelen.
Lees verder…

Applicatietrainingen
Triagisten blijken na verloop van tijd niet alle functionaliteiten uit de NTS-applicatie nog optimaal te benutten. Daarnaast hebben beginnend triagisten, behoefte aan de applicatietraining. Het beheersen van de applicatie verhoogt de inzetbaarheid van de triagist. Latona organiseert trainingen met open inschrijving.
Lees verder…

Site door WebZenz.