Contact 088 0237019
Overzicht trainingen

Auditen nieuwe stijl

Met de komst van de kernset van InEen is er het nodige veranderd tijdens de audit van triagegesprekken. Lag in het verleden het accent tijdens de audits vooral op het beoordelen van de communicatieve aspecten volgens HAAK-principes, nu (sinds 2015) is de medisch inhoudelijke beoordeling een van de speerpunten tijdens de audit.

Zo is in de kernset van InEen de beoordeling van de ABCD-vitale lichaamsfuncties cruciaal, net als het kiezen van de juiste ingangsklacht uit de NTS en het daarbij beoordelen van de triagecriteria. Ook het overlegmoment met de (regie)arts en de verslaglegging zijn belangrijke onderdelen tijdens de audit.

Wij hebben ons auditprogramma toegesneden op deze veranderingen en met behulp van de digitale auditlijst worden auditoren vanaf januari 2015 getraind in het auditen van triagegesprekken nieuwe stijl.