Contact 088 0237015
Overzicht trainingen

Training Junior Triagisten

Training Junior Triagisten

De medisch student heeft ondertussen zijn entree gedaan op de huisartsenpost als junior triagist. Enerzijds is dit het gevolg van een enorm tekort aan gekwalificeerde triagisten, anderzijds zien medisch studenten dit als een mogelijkheid zich meer met de inhoud van hun opleiding geneeskunde bezig te houden. 

In essentie is de training gericht op:

-     Het toepassen van de ABCDE-principes en urgentie denken

-     Het toepassen van de traigecriteria uit de NTS

-     Het toepassen van een aantal essentiële communicatieprincipes

Uitwerking

Training

Denken in urgenties en toestandsbeelden (dagdeel1)

Er wordt gestart met ruim aandacht voor de denk- en werkwijze die van de junior triagist wordt gevraagd. De medisch student in de rol van triagist wordt geconfronteerd met een andere denk- en werkwijze dan dat hij wellicht gewend is. Het klinisch redeneren wordt naast het urgentie denken en het denken in toestandsbeelden op de huisartsenpost geplaatst. Niet om te polariseren, maar juist om de overeenkomsten en verschillen te laten zien. Volgt de medisch student tijdens zijn opleiding het proces van koppelen van eigen observaties en interpretaties aan de beschikbare medische kennis om zo doende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het medisch handelen. In zijn rol als junior triagist op de huisartsenpost is hij vooral gericht op de ernst/intensiteit van de situatie in combinatie met Wat moet er gebeuren, met welke snelheid en door wie? Tijdens dagdeel 1 zullen veelal de hogere urgenties en de daarbij behorende adviezen centraal staan.

Communicatieprincipes en NTS-applicatie (dagdeel 2)

Het tweede dagdeel wordt vooral besteed aan het gepreksmodel, met daarin de communicatieprincipes, het gebruik van de triagecriteria, aandacht voor de Kernset en de adviezen uit de NTS. Tijdens dit dagdeel zullen veelal de lagere urgewnties en de daarbij behorende adviezen centraal staan.