Manchester Triage Systeem

Manchester Triage Systeem, 2e drukVanaf 1 januari 2013 verzorgt Latona Organisatie- & Opleidingsadvies ook de training triage volgens het Manchester Triage Systeem (MTS).

De trainingen zijn voor wat betreft de inhoud en vormgeving identiek aan de trainingen tijdens de periode van de STNN, die de MTS trainingen voorheen verzorgde. Er wordt ook van dezelfde trainers gebruik gemaakt.

Op dit moment zijn het, naast de SEH-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen, vooral de afdelingen Eerste Hart Hulp en de afdeling Verloskunde die de MTS-trainingen volgen.

Behalve trainingen in MTS 2 worden ook audits verzorgd.
De verwachting is dat geleidelijk aan de Nederlandse ziekenhuizen de overstap zullen maken naar de Nederlandse Triage Standaard (NTS), zeker daar waar de SEH-afdeling de backoffice vormt van de huisartsenpost.

De Stichting SOI (zie elders op deze website) neemt financiële verzoeken ten behoeve van ondersteuning bij de invoering van de NTS in overweging.

Regeling behandeling bezwaren studenten

Site door WebZenz.