Archief per trefwoord | audit

Latona auditoren aan het werk...

Digitale audit getest

Recent is het door Latona Organisatie- & Opleidingsadvies ontwikkelde digitale auditinstrument uitgebreid getest door een aantal Latona auditoren. Het instrument is de eerste pijler van de digitale leeromgeving die op www.triage.nl gebouwd is. Op deze intensieve dag werd aandacht besteedt aan de beoordelingscriteria van de (recent aangepaste) InEen kernset en aan het werken met het nieuwe […]

Lees verder 1
excellent

Trainingsprogramma auditoren Nieuwe stijl!

Met de komst van de kernset van InEen verandert er het nodige tijdens de audit van triagegesprekken. Lag in het verleden het accent tijdens de audits vooral op het beoordelen van de communicatieve aspecten volgens HAAK-principes, vanaf 2015 wordt de medisch inhoudelijke beoordeling een van de speerpunten tijdens de audit. Zo is in de kernset […]

Lees verder 0
triage-nl-screen

www.triage.nl – Dé interactieve leer- en toetsomgeving voor triagisten

Met gepaste trots presenteert Latona Organisatie- & Opleidinsgadvies u de interactieve leer- en toetsomgeving voor triagisten www.triage.nl De directe aanleiding tot het bouwen van een Elektronische Leeromgeving (ELO) was de wens van vele managers huisartsenposten om in de toekomst de audits digitaal te kunnen uitvoeren en te koppelen aan het portfolio van de triagist. In […]

Lees verder 0
Latona verzorgt ook trainingen Manchester Triage Systeem

Latona verzorgt ook trainingen Manchester Triage Systeem

Vanaf 1 januari 2013 heeft de Stichting Trauma Nursing Nederland (STNN) de trainingen volgens het Manchester Triage Systeem (MTS) overgedragen aan Latona Organisatie- & Opleidingsadvies. De trainingen zijn voor wat betreft de inhoud en vormgeving identiek aan de trainingen tijdens de periode van de STNN, ook wordt van dezelfde trainers gebruik gemaakt. Op dit moment […]

Lees verder 0

Site door WebZenz.