Archief per trefwoord | training

excellent

Trainingsprogramma auditoren Nieuwe stijl!

Met de komst van de kernset van InEen verandert er het nodige tijdens de audit van triagegesprekken. Lag in het verleden het accent tijdens de audits vooral op het beoordelen van de communicatieve aspecten volgens HAAK-principes, vanaf 2015 wordt de medisch inhoudelijke beoordeling een van de speerpunten tijdens de audit. Zo is in de kernset […]

Lees verder 0
nts-cover2

Applicatietrainingen NTS met open inschrijving

Vanaf komend najaar verzorgt Latona Organisatie- & Opleidinsgadvies regelmatig applicatietrainingen, verspreid over het land. De reden hiertoe is tweeërlei. Triagisten die in het verleden zijn getraind in de NTS-applicatie worden geconfronteerd met nieuwere versies van deze applicatie en ook wordt geconstateerd, zo blijkt uit observatieonderzoek, dat na verloop van tijd niet alle functionaliteiten uit de NTS-applicatie […]

Lees verder 0
MKA's worden getraind in de NTS

MKA’s worden getraind in de NTS

Latona Organisatie- & Opleidinsgadvies traint ook de Meldkamers Ambulancezorg in de Nederlandse Triage Standaard (NTS). In totaal worden voorlopig zeven MKA’s getraind in de NTS, hiermee heeft een derde van de meldkamers in Nederland voor de NTS gekozen. (meer…)

Lees verder 0

Site door WebZenz.