Vers van de pers: VHN benchmarkbulletin 2102

Vers van de pers: VHN benchmarkbulletin 2102

De VHN verzamelt sinds 2005 jaarlijks een aantal belangrijke gegevens van de huisartsenposten voor onderlinge vergelijking, beleidsvorming en belangenbehartiging. De benchmark 2005 tot en met 2011 is uitgevraagd met een Excelformulier, en vanaf de benchmark 2012 met een professioneel benchmarksysteem. Met de benchmark hebben de huisartsendienstenstructuren een instrument voor onderlinge vergelijking en heeft de VHN een basis voor gemeenschappelijk beleid en belangenbehartiging. Daarmee draagt de benchmark al een aantal jaren nadrukkelijk bij aan doelmatigheid, kwaliteit en beleidsvoering van de branche.

Dit bulletin is een uittreksel uit de ruime en gedetailleerde verzameling van gegevens over 2012.

Lees VHN Benchmarkbulletin 2012

, , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Site door WebZenz.