Contact 088 0237015

Werving en selectie

Selectie aan de voordeur

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt onder een gelijktijdige verruiming van het instroombeleid voor de opleding tot triagist wordt de selectie van triagisten i.o. steeds kritischer.

In 2016 is door tien huisartsenposten en Latona ingezet op de ontwikkeling en implementatie van een aantal selectie-instrumenten. De hieraan gekoppelde procedure beoogt vroegtijdig, zowel naar de kandidaat als naar de huisartsenpost, duidelijkheid te bieden over de kansen op een succesvol functioneren als triagist.

Naast de gangbare items in een selectieprocedure (opleiding, werkervaring, motivatie) ligt de aandacht op diverse individuele vermogens en vaardigheden, die blijkens een door Latona uitgevoerd onderzoek (2015) essentieel c.q. van groot belang zijn voor telefonische en het fuctioneren als triagist op een huisartsenpost.

De uitvoering van de selctieproceduren leunt op een intensieve samenwerking tussen de huisartsenpost (opdrachtgever) en Latona. de selectieprocedure staat in het perspectief van een toekomstig, deskunig functioneren als triagist op een huisartsenpost, het is minder kijken naar de 'afkomst' van de kandidaat, maar meer naar de 'toekomst' als triagist.