Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triage Systeem

Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triage Systeem

Het Nederlands Triage Systeem (NTS) is ontwikkeld om de eenduidigheid en de kwaliteit van de triage in de keten spoedzorg te verbeteren. De verwachting bestaat dat met een optimaal functionerend NTS de patiënt op het juiste moment op de juiste plaats en door de juiste hulpverlener wordt geholpen.

Dit wereldwijd unieke, zeer ambitieuze project werd wetenschappelijk geëvalueerd met als doel: ‘Het bepalen van de betrouwbaarheid, validiteit, toepasbaarheid, doelmatigheid en veiligheid van het Nederlands Triage Systeem’.

Bij deze een uitvoerig verslag van het uitgevoerde onderzoek. Het onderzoek was een lastig en (in)spannend traject met voetangels en klemmen, …maar daarover leest u meer in dit verslag.

Lees: Rapportage Nederlands Triagesysteem

, , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Site door WebZenz.