nts-nl

Zesde NTS Congres

Jaarlijks organiseert de Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) een congres voor artsen, huisartsen, centralisten MKA, triagisten HAP/SEH en leidinggevenden in de spoedzorg.

Rond en tijdens dit congres (6 april) staat een nieuwe e-learning-module centraal: ‘Urgentiedenken – de kern van triage op de huisartsenpost’. Samen met Bloom en The Competence Group is Latona thans bezig met het opzetten van deze e-learning-module.

De module Urgentiedenken is bedoeld voor huisartsen en medisch studenten op de huisartsenpost, vooral als zij een rol vervullen in het triageproces. Met behulp van deze module leren zij hoe de urgentiegerichte denkroute verschilt van de diagnostische denkroute.

De module bereidt voor op trainingen waarin de triage wordt verdiept en/of de samenwerking met de triagist centraal staat. Voor dit doel werken wij samen met Bloom Communicatie met Zorg en Latona Organisatie- & Opleidingsadvies, mede-ontwikkelaars van genoemde module.

Uniek: de module bevat een interactieve gesprekstrainer met adaptieve paden. De cursist kan een gesprek voeren (oefenen) waarbij de duurtijd, het verloop en de uitkomst van het gesprek afhankelijk is van de beslissingen die hij in het gesprek neemt.

Meer info over het congres vindt u via deze link.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Site door WebZenz.