Contact 088 0237015

De Nederlands Triage Standaard in cognitief perspectief.

De Nederlands Triage Standaard in cognitief perspectief.

Een bijdrage ter verbetering van huisartsgeneeskundige spoedzorg.

De Nederlands Triage Standaard (NTS) is van grote invloed op huisartsgeneeskundige zorg gedurende ANW. Er komen grote onvolkomenheden van dit triage systeem naar voren. Een zeer ruime meerderheid (>70%) van de huisartsen in de LHV ledenpeiling najaar 2016 vindt dat er te veel niet acuut zieken en onterecht hoog urgent ingeschatte patiënten op de HAP verschijnen. Ook vanuit de ambulancezorg zijn er signalen over veel onnodige spoedritten.

Deze negatieve effecten van het invoeren van de NTS zijn heel goed te verklaren vanuit een cognitief psychologisch perspectief op diagnostisch denken. 

Lees hier verder.