Contact 088 0237015

Rapport Validiteit en betrouwbaarheid van de NTS bij kinderen

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt gebruikt om patiënten te triëren op de HAP, de MKA en de SEH. Binnen de medische wereld is er controverse over het gebruik van de NTS bij kinderen. Tegenstanders geven de voorkeur aan het gebruik van het Manchester Triage Systeem (MTS), omdat deze uitgebreider onderzocht is. De resultaten van het onderzoek Validiteit en betrouwbaarheid van de NTS bij kinderen luidt dat de NTS even goed of zelfs iets beter vergeleken kan worden met ander onderzoek. Met andere woorden de validiteit en betrouwbaarheid van de NTS bij kinderen scoort beter dan het MTS