Contact 088 0237015
Overzicht trainingen

Coach de coach training

De coach is gericht op het ontwikkelen van kwaliteit van het primair proces, waarden, ambities en talenten.  Uit onderzoek blijkt dat het leren en ontwikkelen van medewerkers vooral plaatsvindt op de werkplek. Werkcontext en coachtraject dienen daarom nauw op elkaar aan te sluiten. De telefonische triage en de eisen die daar aan gesteld worden, zowel door uw organisatie als InEen vormen daarbij het uitgangspunt. Het coachen is gericht op het toepassen, het ervaren en het leren in de werkcontext. Coaches die worden ingezet zijn zelf gecertificeerd triagist en tevens goed ingevoerd in het triage- en auditproces. 

Tijdens drie bijeenkomsten zal er verdieping zijn van de Kernset, handvatten voor coaching gegeven worden en zal er geoefend gaan worden met het geven van feedback, gespreksvaardigheden en conflicthantering.