Contact 088 0237015
Overzicht trainingen

Training auditoren

De kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost. Met het toetsen van triagegesprekken wordt vastgesteld of een triagist bekwaam is tot het uitvoeren van triage. Tijdens de training voor de nieuwe auditoren zal, middels het instrument de Kernset van InEen dat gebruikt wordt bij het toetsen van triagegesprekken, uitleg gegeven worden hoe deze te hanteren en hoe deze doelmatig ingezet kan worden. Zo ook wordt er geoefend hoe de auditor de kwaliteit van het gesprek beoordeeld en in het formuleren van feedback. 

De training bestaat uit drie dagdelen. Tijdens het laatste dagdeel vindt er een ijking plaats waarna de auditor van Latona toetst of de deelnemer bekwaam gevonden wordt voor de rol van auditor.