Corina Kuiper

Sinds 2012 werk ik als trainingsacteur. Onder andere bij Latona Organisatie & Opleidingsadvies. Ik ben opgeleid tot dramadocent en trainingsacteur. Als trainingsacteur nodig ik deelnemers uit tot het experimenteren met gedrag. In de trainingen bekijk ik samen met de deelnemer welk effect hun gedrag heeft. Binnen een veilige en uitnodigende leeromgeving onderzoeken we samen hoe je je eigen communicatie kunt beïnvloeden zodat je krachtig en helder overkomt.  
Ik vind het waardevol wanneer mensen ontdekken dat zij zelf degene zijn die invloed hebben op een ( lastig) gesprek. Door de eigen communicatie te onderzoeken met de aangereikte tools ontstaat er inzicht, houvast en de mogelijkheid een gesprek positief te beïnvloeden. Een mooi uitgangspunt om mee te nemen;  ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’ 

Meer informatie? Neem dan contact op met