Huisartsenpost

Wij bieden diverse trainingen aan voor triagisten die werkzaam zijn op de huisartsenpost.

Training Intervisie Praktijkbegeleider

Training Intervisie Praktijkbegeleider Training Intervisie Praktijkbegeleider (zie ook InEen regeling ‘Diplomering Triage’ versie 2.1 (jan ’24) / Kwalificatieregeling Kernsetauditoren)  …

Lees meer

Training Intervisie Kernsetauditor

Training Intervisie Kernsetauditor Intervisie Kernsetauditor (uitvoering gevend aan de InEen regeling ‘Diplomering Triage’ versie 2.1 - Kwalificatieregeling Kernsetauditoren d.d. jan ’24)  …

Lees meer

Training Ijking Kernsetauditor

Training Ijking Kernsetauditor Training Ijking Kernsetauditor (uitvoering gevend aan de InEen regeling ‘Diplomering Triage’ versie 2.1 - Kwalificatieregeling Kernsetauditoren d.d. jan ’24)  …

Lees meer

Training Kernsetauditoren (volgens de eisen van InEen)

Training Kernsetauditoren (volgens de eisen van InEen) De training Kernsetauditor Huisartsenpost Professionals en organisatie hebben baat bij een goede kwaliteitsborging. Het beoordelen van …

Lees meer

Training Praktijkbegeleider (volgens eisen van InEen)

Training Praktijkbegeleider (volgens eisen van InEen) De training Praktijkbegeleider Huisartsenpost Professionals en organisatie hebben baat bij een goede begeleiding bij het leren van een …

Lees meer

Triage en medicatie

Triage en medicatie Het vragen naar medicatie tijdens het triagegesprek is een essentieel onderdeel en invloed kan hebben op de urgentie. Om een patientveilige triage te kunnen …

Lees meer

Herkennen van Kindermishandeling

Herkennen van Kindermishandeling Iedere recente handeling of nalaten van een handeling van een ouder of verzorger met als gevolg dood, ernstige lichamelijke of emotionele schade, sexueel misbruik of …

Lees meer

Training Regiearts

Training Regiearts Triage is als een van de kernkwaliteiten van de regiearts omschreven. Dit verlangt van de regiearts dat deze is getraind in het denken in urgenties en toestandsbeelden en de …

Lees meer

Triage en intoxicatie

Triage en intoxicatie Een intoxicatie kan worden omschreven als een ziektetoestand veroorzaakt door een te grote hoeveelheid van een stof in het menselijk lichaam. Hierdoor kan de functie van …

Lees meer

Triage en psychiatrie

Triage en psychiatrie Een crisissituatie kan zich voordoen bij verschillende psychische/psychiatrische aandoeningen en problemen en kan door middel van vroege herkenning en preventieve interventies …

Lees meer

Triage en Engels

Triage en Engels Als gevolg van de voortgaande internationalisering is het voor de triagist op de huisartsenpost belangrijk ook de Engels sprekende hulpvrager adequaat te woord te staan. Ook hier …

Lees meer

Training Junior Triagist

Training Junior Triagist Training Junior Triagist Ben jij een medisch student met een passie voor spoedeisende zorg? Wil je jouw vaardigheden aanscherpen en een belangrijke rol spelen in het …

Lees meer

Triage en buikklachten

Triage en buikklachten Over het algemeen is het aantal presentaties op de huisartsenpost met betrekking tot buikklachten groot en zeer uiteenlopend. Regelmatig gaat het hierbij om de hogere …

Lees meer

Professioneel omgaan met lastig gedrag/agressie

Professioneel omgaan met lastig gedrag/agressie In deze training staat het gedrag van de beller centraal en de neiging van de triagist om zich daardoor te laten beïnvloeden. Waar komt dat gedrag …

Lees meer

Triage, KNO en oogklachten

Triage, KNO en oogklachten Over het algemeen is het aantal presentaties op de huisartsenpost met betrekking tot het gebied van KNO en Oogklachten bijzonder groot. Uiteenlopend van een eenvoudige …

Lees meer

Triage en traumatologie

Triage en traumatologie Over het algemeen is de ervaring dat er nog relatief weinig aandacht is voor de traumatologie op de huisartsenpost. Dit terwijl in toenemende mate, als gevolg van o.a. beleid …

Lees meer

Triage en thoracale klachten

Triage en thoracale klachten Over het algemeen is het aantal presentaties op de huisartsenpost met betrekking tot thoracale klachten en klachten van de bovenbuik groot en divers. Regelmatig gaat het …

Lees meer

Triage en ouderen

Triage en ouderen De komende jaren zal vooral het aandeel 65 - 79 jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (dubbele vergrijzing). In 2040, …

Lees meer

Triage en kinderen

Triage en kinderen Het programma richt zich op een specifieke doelgroep op de HAP: kinderen. De beoordeling van met name de vitale functies en ook het toestandsbeeld (fase 1) vraagt specifieke …

Lees meer

Triage, Hoofdpijn en Bewustzijnsstoornissen

Triage, Hoofdpijn en Bewustzijnsstoornissen Het programma richt zich op de patiënt met Hoofdpijn- en Bewustzijnsstoornissen. De beoordeling van met name de vitale functies en ook het toestandsbeeld …

Lees meer

Acuut zieke patiënt

Acuut zieke patiënt De ernstig zieke patiënt presenteert zich steeds vaker op de Spoedpost. Het is daarmee van belang voor de triagist dat zij het beeld van de acuut zieke patiënt direct onderkent …

Lees meer

Denken in urgenties en toestandsbeelden

Denken in urgenties en toestandsbeelden Triage betekent dat men zich los moet maken van het denken in diagnoses en ziektebeelden. Bij ernstige medische incidenten blijkt het diagnose denken veelal …

Lees meer

Specifieke patiëntengroepen

Specifieke patiëntengroepen Op aanvraag kunnen wij in overleg met u alle denkbare trainingen verzorgen.  Bijvoorbeeld: Triage en kleine Traumatologie Lage en hoge urgenties …

Lees meer

Fysieke triage

Fysieke triage De fysieke triage, die zich met name aan de ingang van de keten van acute zorg afspeelt, is vooral bedoeld om hulpverleners in staat te stellen prioriteiten te stellen in de behandeli…

Lees meer