Training Intervisie Kernsetauditor

Intervisie Kernsetauditor

(uitvoering gevend aan de InEen regeling ‘Diplomering Triage’ versie 2.1 - Kwalificatieregeling Kernsetauditoren d.d. jan ’24) 


Toelatingseisen voor intervisie gekwalificeerd kernsetauditoren 

  • Diplomahouder Triage en staat geregistreerd in het InEen Triagisten Register. 

  • In bezit van het door InEen erkend certificaat ‘Kernsetauditor’ 

  • De intervisie kan bij elke, daarvoor gecertificeerde opleidingsaanbieder worden gevolgd. De opleiding hoeft niet perse bij Latona te zijn gevolgd.  


Intervisie 

Het doel van intervisie is om zelf inzicht te krijgen en elkaar te helpen in de uitoefening van de rol van Kernsetauditor. De intervisie is gericht op het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de kernsetauditor. De intervisie voor kernsetauditoren is geen algemene intervisie, maar specifiek gericht op harmonisatie van uitvoering van de examenaudits op triagegesprekken. Bij de uitvoering van examenaudits gaat het daarbij ook om het bewaken van de juiste manier van steekproef nemen (zie de regeling pag 11).  


Uitgangspunten 

Bij intervisie gelden een aantal belangrijke uitgangspunten: gelijkwaardigheid, vertrouwen en een veilige sfeer waarin iemand zich kwetsbaar durft op te stellen. Dit betekent dat hiërarchische verschillen qua functie binnen de intervisiegroep bij voorkeur vermeden dienen te worden. Deelnemers dienen dan ook leergierig te zijn en te willen groeien in het zijn van auditor. Dit houdt tevens in dat zij willen reflecteren op eigen en andermans functioneren en dat vaardigheden rond feedback geven en ontvangen beschikbaar zijn.  


Werkvorm 

De intervisie is gebaseerd op de incidentmethode, waarbij de deelnemers eigen casuïstiek inbrengen ter reflectie en advies van de overige deelnemers. Kennis en ervaring wordt gedeeld en zowel inbrenger als deelnemer heeft hiermee een sterk leermoment. De voorkeur is een groepsgrootte met max 6 deelnemers. Desgewenst bieden we intervisie middels de methode van ijking aan. 


Registratie 

Om geregistreerd Kernsetauditor te zijn en te blijven vereist InEen het volgen van 8 uur intervisie en het auditen van 20 gesprekken per jaar. Latona geeft 2 x per jaar de deelname aan intervisie door aan Bureau Diplomering Triage. Je dient zelf het behaalde certificaat te uploaden in het Triagistenregister


Accreditatie 

De intervisie is niet geaccrediteerd als geschikte scholing voor de herregistratie als diplomahouder Triage bij KABIZ. 

Startdata, aanmelden en vragen

Hier zie je de opleidingsdata.

Hier vind je ons aanmeldformulier.

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op via administratie@latonatrainingen.nl 

Jouw reis naar triage-excellentie begint hier!