Training Ijking Kernsetauditor

IJking Kernsetauditor

(uitvoering gevend aan de InEen regeling ‘Diplomering Triage’ versie 2.1 - Kwalificatieregeling Kernsetauditoren d.d. jan ’24) 


Toelatingseisen voor intervisie gekwalificeerd kernsetauditoren 

 • Diplomahouder Triage en staat geregistreerd in het InEen Triagisten Register. 
 • In bezit van het door InEen erkend certificaat ‘Kernsetauditor’ 
 • De ijking kan bij elke, daarvoor gecertificeerde opleidingsaanbieder worden gevolgd. De opleiding hoeft niet perse bij Latona te zijn gevolgd.  
 • IJking is een vorm van intervisie zoals bedoeld door InEen. 


Intervisie 

Het doel van de ijking is om zelf inzicht te krijgen en elkaar te helpen in de uitoefening van de rol van Kernsetauditor. De ijking is gericht op het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de kernsetauditor. De ijking voor kernsetauditoren is geen algemene intervisie, maar specifiek gericht op harmonisatie van uitvoering van de examenaudits op triagegesprekken. Bij de uitvoering van examenaudits gaat het daarbij ook om het bewaken van de juiste manier van steekproef nemen (zie de regeling pag 11).  


Uitgangspunten 

Bij ijking gelden een aantal belangrijke uitgangspunten: gelijkwaardigheid, vertrouwen en een veilige sfeer waarin iemand zich kwetsbaar durft op te stellen. Dit betekent dat hiërarchische verschillen qua functie binnen de intervisiegroep bij voorkeur vermeden dienen te worden. Deelnemers dienen dan ook leergierig te zijn en te willen groeien in het zijn van auditor. Dit houdt tevens in dat zij willen reflecteren op eigen en andermans functioneren en dat vaardigheden rond feedback geven en ontvangen beschikbaar zijn.  


In de aanloop naar de ijking:  

 • Kiest Latona en/of een organisatie twee (eigen) gesprekken, waarvan één van een U-2 categorie en één van een U-4 of U-5 categorie; 
 • Bij ieder gesprek wordt ook het bijbehorende waarneembericht geleverd; 
 • Vooraf worden de gesprekken en rapportages door Latona beoordeeld op mate van geschiktheid voor een audit; 
 • Auditoren van Latona auditen deze gesprekken, het resultaat hiervan vormt het referentiekader (norm) voor de interne auditoren; 
 • Iedere deelnemende auditor ontvangt bericht dat er twee gesprekken klaar staan ten behoeve van het ijkmoment en krijgt toegang tot de auditmeetomgeving via www.triage.nl
 • In de auditmeetomgeving heeft iedere auditor een unieke positie toegekend gekregen (een auditscoreformulier wat gekoppeld is aan de betreffende interne auditor); 
 • De audits dienen twee dagen voor de volgende training te zijn afgerond. 


Op basis van de individuele scores wordt een rapportage gegenereerd, waarin per gesprek alle beoordelingen naast elkaar staan. Inzichtelijk wordt gemaakt de mate van overeenkomst onder de auditoren. Op basis van de resultaten wordt de bijeenkomst vormgegeven.  


Bespreking uitkomsten ijking 

Tijdens een dagdeel (3 uur) worden de resultaten van de ijking met de groep van auditoren besproken. Op basis van de resultaten wordt bepaald of de auditor voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen van een auditor en/of welke ondersteuning de auditoren individueel nog nodig hebben. In het laatste geval wordt hierover overlegd met de deelnemer en opdrachtgever.  


Registratie 

Om geregistreerd Kernsetauditor te zijn en te blijven vereist InEen het volgen van 8 uur intervisie en het auditen van 20 gesprekken per jaar. Latona geeft de deelname aan intervisie door aan Bureau Diplomering Triage (jan ’24: de exacte werkwijze wordt nog nader bepaald). 


Accreditatie 

De ijking is niet geaccrediteerd als geschikte scholing voor de herregistratie als diplomahouder Triage bij KABIZ.