Contact 088 0237015

Thuiszorg

Wij bieden diverse trainingen aan voor de Thuiszorg. Voor meer mogelijkheden verwijzen wij naar deze pagina waar de trainingen staan voor de Huisartsenpost. Wij kunnen deze trainingen dan voor de Thuiszorg op maat aanbieden.

Triage en ouderen

Triage en ouderen De komende jaren zal vooral het aandeel 65 - 79 jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (dubbele vergrijzing). In 2040, …

Lees meer