Training Intervisie Praktijkbegeleider

Intervisie Praktijkbegeleider

(zie ook InEen regeling ‘Diplomering Triage’ versie 2.1 (jan ’24) / Kwalificatieregeling Praktijkbegeleider) 


Toelatingseisen voor intervisie gekwalificeerd Praktijkbegeleiders 

  • Diplomahouder Triage en staat geregistreerd in het InEen Triagisten Register. 

  • In bezit van het door InEen erkend certificaat ‘Praktijkbegeleider’. 

  • De intervisie kan bij elke, daarvoor gecertificeerde opleidingsaanbieder worden gevolgd.  
    De opleiding hoeft niet perse bij Latona te zijn gevolgd.  


Intervisie 

Het doel van intervisie is om zelf inzicht te krijgen en elkaar te helpen in de uitoefening van de rol van Praktijkbegeleider. De intervisie is gericht op het actueel houden van de kennis en vaardigheden van de Praktijkbegeleider. De intervisie voor Praktijkbegeleiders is geen algemene intervisie, maar specifiek gericht op harmonisatie van de werkwijze van de examenaudits op triagegesprekken en van de praktijkbeoordelingen. De intervisie richt zich op het in stand houden, verbreden en verdiepen van de kennis en vaardigheden en het verder harmoniseren van de werkwijze van de praktijkbeoordeling. 


Uitgangspunten 

Bij intervisie gelden een aantal belangrijke uitgangspunten: gelijkwaardigheid, vertrouwen en een veilige sfeer waarin iemand zich kwetsbaar durft op te stellen. Dit betekent dat hiërarchische verschillen qua functie binnen de intervisiegroep bij voorkeur vermeden dienen te worden. Deelnemers dienen dan ook leergierig te zijn en te willen groeien in het zijn van auditor. Dit houdt tevens in dat zij willen reflecteren op eigen en andermans functioneren en dat vaardigheden rond feedback geven en ontvangen beschikbaar zijn.  


Werkvorm 

De intervisie is gebaseerd op de incidentmethode. De deelnemers brengen eigen casuïstiek ter reflectie en advies van de overige deelnemers. Kennis en ervaring wordt gedeeld en zowel inbrenger als deelnemer heeft hiermee een sterk leermoment. De voorkeur is een groepsgrootte met max 6 deelnemers.  


Registratie 

Latona geeft 2 x per jaar de deelname aan intervisie door aan Bureau Diplomering Triage. Je dient zelf het behaalde certificaat te uploaden in het Triagistenregister.


Accreditatie 

De intervisie is niet geaccrediteerd als geschikte scholing voor de herregistratie als diplomahouder Triage bij KABIZ. 

Startdata, aanmelden en vragen

Hier zie je de opleidingsdata.

Hier vind je ons aanmeldformulier.

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op via administratie@latonatrainingen.nl 

Jouw reis naar triage-excellentie begint hier!