Contact 088 0237019

E-learning

E – learning

Latona is in 2017 de weg van “blended learning” ingeslagen (een mix van e-learning, face-to-face bijeenkomsten en leeractiviteiten op de werkplek).

De door Latona ontwikkelde e-learningprogramma’s (in totaal worden acht e-pakketten ontwikkeld) starten steeds met een kritische situatie in de vorm van een audiofragment, met daarin gevaren die kunnen ontstaan wanneer men niet op de juiste manier trieert. Het doel hiervan is, dat de triagist (in opleiding) zich bewust wordt van het doel en de toepassing van bijvoorbeeld de ABCD en het Denken in urgenties. Vanuit deze bewustwording bouwt hij  theoretische basiskennis op.

Het blended-learning traject is erop gericht dat de triagist (i.o.) voldoende kennis heeft over het hoofdthema (bijv. ABCD en Denken in urgenties) en deze kennis toepast in de werkpraktijk. De e-learning vormt de basis voor het ontwikkelen van deze vaardigheid, waar kennis aan ten grondslag ligt.

Voor een e-learningmodule wordt uitgegaan van onderstaande opbouw. De e-learning wordt sequentieel doorlopen. Dat wil zeggen dat een onderdeel gemaakt/bekeken kan worden, als het vorige onderdeel afgerond is.

Voor dit moment is de e-module ABCD en urgentiedenken beschikbaar, een 2de module Triage & Communicatie is in ontwikkeling. Programma’s die nog ontwikkeld worden zijn: Triage & Hoofdpijn en Bewustzijnsstoornissen, Triage & Thoracale klachten, Triage & Kinderen, inclusief Kindermishandeling, Triage & Traumatologie en Triage & Buikklachten. Steeds staan zowel de hogere alsook de lagere urgenties centraal.