Over ons

Ontwikkeling, training en ondersteuning van organisaties bij de in- en uitvoering van triage.

Onze visie op opleiden en onderwijs

De opvatting die Latona Organisatie- & Opleidingsadvies in haar onderwijsaanpak hanteert, komt voort uit de behoefte om het onderwijs beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen in samenleving en gezondheidszorg in het algemeen en de acute zorg in het bijzonder. Anderzijds is daar de behoefte het onderwijs meer aan te laten sluiten bij de kennis en ervaringen van de kandidaat zelf.

Er is immers een toenemende vraag naar opgeleiden die direct inzetbaar zijn én in staat zijn de aangeboden kennis en vaardigheden zichzelf eigen te maken. De transfer naar de beroepspraktijk staat hierbij centraal; kandidaten moeten hierbij kunnen handelen in gevarieerde, nieuwe en onbekende situaties. Naast een gedegen vakkennis dienen zij ook te beschikken over het vermogen tot samenwerken, het maken van analyses, methodisch kunnen denken en handelen en problemen oplossen.

Onze basiswaarden

Toegewijd

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies werkt voor de Nederlandse gezondheidszorg. Dat doet zij rechtmatig, integer en efficiënt. Samen met andere partners staat zij voor kwalitatief hoogwaardige zorg en onderwijs

Deskundig en professioneel

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies is kritisch op haar werk en durft ook haar nek uit te steken. Zij werkt professioneel en samen, zij gelooft niet in bureaucratie, maar in het kunnen van onze ontwikkelaars, trainers en samenwerkingspartners

Aanspreekbaar

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies vindt het belangrijk om de mening van anderen te horen, zij treedt respectvol naar buiten en is transparant in haar werk

Stimulerend

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies werkt motiverend en is ontwikkelingsgericht. Zij doet recht aan ieder zijn verantwoordelijkheid en werkt onder het motto: afspraak is afspraak. Zij staat open voor nieuwe ideeën en wil blijven leren.

Samenwerkingspartners

Labelsoft

Latona Organisatie- & Opleidinsgadvies heeft een samenwerkingsverband met Label Soft IT, een van de grootste leveranciers van het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) op de huisartsenpost. Door deze combinatie worden gebruikers van Label Soft IT en de NTS optimaal voorbereid bij de invoering van de NTS op de huisartsenpost

Topicus

Ook met het triagesysteem van Topicus Zorg zijn wij goed bekend. Wij onderhouden korte communicatielijnen met deze organisatie. Topicus Zorg is leverancier van de NTS-triagemodule op de meldkamer ambulancezorg (MKA) en van het call management systeem Topicus HAP voor de huisartsenpost.

Stipt

Stipt software levert webapplicatie TGO. Een applicatie voor het veilig beschikbaar stellen van telefoongesprekken voor o.a. huisartsen, triagisten, auditoren en leden van commissies. TGO heeft een koppeling met Triage.nl en dit zorgt voor veel gebruiksgemak. TGO ondersteunt het beheer van telefoongesprekken en legt alle handelingen vast. Het systeem is veilig, gebruiksvriendelijk en praktisch! Stipt software verzorgt het beheer van de server en biedt ondersteuning aan de eindgebruikers. De eindgebruiker heeft alleen een webbrowser nodig met toegang tot internet. 


Onze referenties

Enkele projecten die door Latona Organisatie- & Opleidingsadvies zijn uitgevoerd zijn

  • Herontwerp van de keten van acute zorg, opdracht van twee zorgverzekeraars
  • Ontwerpen van de landelijke opleiding tot triagist, met instemming van- en in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, ambulancezorg en GGZ
  • Ontwerp van een functioneel samenwerkingsmodel acute zorg: huisartsen en ziekenhuis, in opdracht van de raden van bestuur ziekenhuis en huisartsensamenwerkingsverband
  • Diverse ondersteuningsprojecten bij de invoering van een triagesysteem
Onze referenties